2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VALENTINAS    MAZURONIS

Apygarda: Dainų (Nr.25)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 1


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1953-11-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Taip
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  Tuo atveju, jei bent į vieną 9 punkto klausimą atsakėte “Taip” ir norite papildomai apie tai paaiškinti, paaiškinimą įrašykite čia:
  : POLITINĖJE BYLOJE, KURIĄ INICIJAVO A. PAULAUSKAS BUVAU PRIPAŽINTAS KALTU DĖL TARIAMO ŠMEIŽTO

  10. Gimimo vieta MOLĖTAI
  11. Tautybė Nenurodė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VILNIAUS VALSTYBINIS DAILĖS INSTITUTAS ARCHITEKTAS 1976
  Vidurinis UTENOS I-OJI VIDURINĖ MOKYKLA MOKINYS 1971


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LIETUVOS LIBERALŲ SĄJUNGA (BUVAU), LIBERALŲ DEMOKRATŲ PARTIJA (BUVAU), PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS (ESU)..

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS 1991 - 2002
  IX SEIMO NARYS 2004 - 2008
  X SEIMO NARYS 2008 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS,SEIMO NARYS 17. Visuomeninė veikla ĮVAIRI
  18. Pomėgiai ĮVAIRŪS
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) DANUTĖ MAZURONIENĖ
  20. Vaikų vardai (pavardės) ANDRIUS MAZURONIS, ROKAS MAZURONIS

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nenurodė