2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Vijolyta    Bivainienė

Savivaldybė: Tauragės rajono (Nr. 50)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 25


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VIJOLYTA BIVAINIENĖ
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: Tauragės „Šaltinio“pagrindinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Kazys
Pavardė: Bivainis
Darbovietė (-ės), pareigos: Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, mokytojas
VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Pirkimas - pardavimas 2009-01-01 Namo statyba Vijolyta Bivainienė, Kazys Bivainis 006 150000 šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų nulis centų