2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Bronislovas    Ambrozas

Savivaldybė: Tauragės rajono (Nr. 50)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 17


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: BRONISLOVAS AMBROZAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: VĮ Tauragės miškų urėdija, girininkas
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: ILONA
Pavardė: AMBROZIENĖ
Darbovietė (-ės), pareigos: TAURAGĖS MIESTO SENIŪNIJA, ŽELDINIŲ IR GĖLYNŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ
III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Žemės ūkio veikla ūkininkas, tinkamos agrarinės būklės palaikymas žemės valdoje, žemės ūkio produkcijos pardavimas kitiems ūkininkams iki 10000 lt per metus 2006-01-01

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys Jonas Ambrozas MSK „Karšuvos giria“ direktorius