2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Giedrius    Bučinskas

Savivaldybė: Tauragės rajono (Nr. 50)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 16


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: GIEDRIUS BUČINSKAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM kontrolės departamento Tauragės skyrius patikrų vietoje poskyris, vyriausiasis specialistas
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Duomenų nėra
Pavardė: Duomenų nėra
Darbovietė (-ės), pareigos: Duomenų nėra
III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Žemės ūkio veikla ūkininko ūkis 2007-09-06

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 179727485 asociacija Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“ pirmininkas, bendruomenės narys, visuomeninė veikla

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM deklaruotos žemės ūkio naudmenos tiesioginėms išmokoms gauti
Artimi deklaruojančiojo asmenys Audrius Bučinskas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM KD tauragės skyriaus patikrų vietoje poskyrio, vyr specialistas