2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Robertas    Piečia

Savivaldybė: Tauragės rajono (Nr. 50)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 3


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ROBERTAS PIEČIA
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Tauragės rajono savivaldybės taryba, tarybos narys
Visos darbovietės, pareigos: UAB „Tauragės Kurjeris“, Plėtros vadovas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: ASTA
Pavardė: PIEČIENĖ
Darbovietė (-ės), pareigos: Tauragės PSPC, Direktorė, Tauragės ligoninė, reumatologė
IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 279761360 VŠĮ TAURAGĖS PSPC ŽMONA ASTA PIEČIENĖ, ĮSTAIGOS DIREKTORĖ

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Pirkimas - pardavimas BUTAS 2009-09-30 PIRKIMAS JUOZAS KNIUKŠTA 002 21000 dvidešimt vienas tūkstantis litas nulis centų
Pirkimas - pardavimas NEGYVENAMOJI PATALPA-PARDUOTUVĖ 2010-03-05 PIRKIMAS JUOZAS KNIUKŠTA 003 50000 penkiasdešimt tūkstančių litų nulis centų
Pirkimas - pardavimas MIŠKO SKLYPAS 2010-11-29 PARDAVIMAS SIGITAS LAURINSKAS 002 25000 dvidešimt penki tūkstančiai litai nulis centų
Pirkimas - pardavimas MIŠKO SKLYPAS 2010-04-20 PARDAVIMAS GIEDRIUS BACIUŠKA 002 15000 penkiolika tūkstančių litų nulis centų
Pirkimas - pardavimas MIŠKO SKLYPAS 2010-04-20 PARDAVIMAS GIEDRIUS BACIUŠKA 002 25000 dvidešimt penki tūkstančiai litai nulis centų
Pirkimas - pardavimas ŽEMĖS SKLYPAS 2010-04-20 PARDAVIMAS GIEDRIUS BACIUŠKA 002 10000 dešimt tūkstančių litų nulis centų

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) ASTA PIEČIENĖ ŽMONA YRA VŠĮ TAURAGĖS PSPC DIREKTORĖ. TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA YRA ĮSTAIGOS STEIGĖJA