2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

DOLORESA    SITNIKIENĖ

Savivaldybė: Šiaulių miesto (Nr. 44)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 49


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 150000,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 4946,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0,00 Lt
V. Gautos paskolos: 15000,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
22175,61 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
2143,00 Lt