2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Bronė    Česliokienė

Savivaldybė: Ignalinos rajono (Nr. 9)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 19


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: BRONĖ ČESLIOKIENĖ
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: Ignalinos r. Daugėlišlio vidurunė mokikla, specialioji mokytoja

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Romualdas
Pavardė: Česliokas
Darbovietė (-ės), pareigos: Ignalinos r. priešgaisrinė tarnyba, ugnegesys - gelbėtojas