2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Algimantas    Čeponis

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 2


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 71110,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 10000,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 225000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 1000000,00 Lt
V. Gautos paskolos: 100000,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
72239,02 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
9932,00 Lt