2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Virgilijus    Pozingis

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga
numeris sąraše: 1


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VIRGILIJUS POZINGIS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Šilutės rajono savivaldybės meras
Visos darbovietės, pareigos: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Daina
Pavardė: Pozingienė
Darbovietė (-ės), pareigos: D. Pozingienės individualios įmonės Aitra savininkė
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 112041116 Šilutės kredito unija Pajininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse AB Žemaitijos pienas Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 7709745 D. Pozingienės individuali įmonė Aitra Savininkė

III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Žemės ūkio veikla Žemės ūkio veikla
Komercinė ar gamybinė veikla Prekyba

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 11204116 Šilutės kredito unija Stebėtojų tarybos narys
Narystė, pareigos 177349841 Medžiotojų klubas Ašva Narys

X. APLINKYBĖS, DĖL KURIŲ, DEKLARUOJANČIOJO NUOMONE, GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Aplinkybės, dėl kurių, deklaruojančiojo nuomone, gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, išsamiai apibūdinamos laisva forma:
Tipas Aprašymas
Aplinkybės ir iš jų kylančios galimos (esamos) interesų konflikto situacijos Šilutės kredito unijos stebėtojų tarybos narys, galimas deklaruojančiojo sprendimų priėmimas savivaldybės taryboje