2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

REDA    ZAKARAUSKAITĖ

Savivaldybė: Jonavos rajono (Nr. 10)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 4


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: REDA ZAKARAUSKAITĖ
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: UAB "Risbalt" projektų vadovė, UAB "SMS Consulting" verslo valdymo sistemų tarptautinės plėtros analitikė.

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Duomenų nėra
Pavardė: Duomenų nėra
Darbovietė (-ės), pareigos: Duomenų nėra
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 302537169 Asociacija "Visuomenės pažangos institutas" Steigėja; Valdybos pirmininkė

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 210850860 UAB "Risbalt" Projektų vadovė
Narystė, pareigos 112046615 Kauno kredito unija narė
Narystė, pareigos 302537169 ASO "Visuomenės pažangos institutas" Narė, valdybos pirmininkė
Narystė, pareigos 300603058 UAB "SMS Consulting" Verslo valdymo sistemų tarptautinės plėtros analitikė

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys Vaidas Zakarauskas Jonavos rajono savivaldybės vyriausiojo architekto skyriaus vedėjas