2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

KĘSTUTIS    MACIONIS

Savivaldybė: Jonavos rajono (Nr. 10)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 3


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 2689500,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 1558925,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 265539,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 514132,00 Lt
V. Gautos paskolos: 377038,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
237173,66 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
29694,00 Lt