2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

GINTAUTAS    BRUKAS

Savivaldybė: Jonavos rajono (Nr. 10)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 2


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: GINTAUTAS BRUKAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: UAB "Gudžionys" direktoriaus pavaduotojas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Vida
Pavardė: Brukienė
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB "Gudžionys" prekių žinovė, UAB "Jonavos agrotiekimas" direktorė
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 156563639 UAB "Jonavos agrotiekimas" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 156595590 UAB "Gudžionys" Akcininkas

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Vida Brukienė Sutuoktinė dirba UAB "Jonavos agrotiekimas". Galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje.
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys UAB "Gudžionys" Darbovietė. Galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje.
Artimi deklaruojančiojo asmenys Lina Brukaitė Dukra dirba UAB "MD". Galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje