2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

NORBERTAS    NORKUS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 65


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 395434,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 4900,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 0 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 395434,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
61120,44 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
7349,00 Lt