2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

JURAS    POŽELA

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 4


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JURAS POŽELA
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: LRS kanceliarija, seimo nario padėjėjas-sekretorius
Visos darbovietės, pareigos: Vilniaus miesto savivaldybės taryba, tarybos narys

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Duomenų nėra
Pavardė: Duomenų nėra
Darbovietė (-ės), pareigos: Duomenų nėra
IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 126092067 VŠĮ Socialiniai paramos projektai valdybos pirmininkas. dalyvavimas valdybos darbe priimant sprendimus
Narystė, pareigos 191695139 ASO Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga pirmininkas
Narystė, pareigos 302327509 ASO Mes patys tarybos narys. dalyvavimas tarybos darbe priimat sprendimus
Narystė, pareigos 300079278 VŠĮ Antakalnio seniūnijos bendruomenė tarybos narys. dalyvavimas tarybos darbe priimant sprendimus
Narystė, pareigos 124245660 VŠĮ Šeškinės poliklinika stebėtojų tarybos pirmininkas. dalyvavimas tarybos darbe priimant sprendimus
Narystė, pareigos 120125788 UAB Vilniaus troleibusai stebėtojų tarybos pirmininkas. dalyvavimas tarybos darbe priimant sprendimus