2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Irutė    Trečiokienė

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 36


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: IRUTĖ TREČIOKIENĖ
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Šilutės Pamario pagrindinė mokykla
Visos darbovietės, pareigos: Tikybos mokytoja

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Petras
Pavardė: Trečiokas
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB"Kuretana", vairuotojas
VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paskola Paskola 2006-12-12 Mašinos pirkimas AB DNB NORD bankas 002 20000 dvidešimt tūkstančių litų