2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Audrius    Benkunskas

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 29


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: AUDRIUS BENKUNSKAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: UAB"Šilutės komunalininkas"
Visos darbovietės, pareigos: Direktorius

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Diana
Pavardė: Benkunskienė
Darbovietė (-ės), pareigos: Šilutės raj. savivaldybės administracija, planavimo ir plėtros sk. vedėjos pavaduotoja
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 301753623 Politinė partija"Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys Demokratai" Narys
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177215867 UAB"Šilutės komunalininkas" akcininkas

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 177215867 UAB"Šilutės komunalininkas" Direktorius

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Diana Benkunskienė Darbas valstybinėje tarnyboje, Šilutės rajono savivaldybės administracijoje