2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Domas    Merliūnas

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 13


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: DOMAS MERLIŪNAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Šilutės raj. savivaldybė
Visos darbovietės, pareigos: Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Aldona
Pavardė: Merliūnienė
Darbovietė (-ės), pareigos: VŠĮ Jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamentas, sanitarė
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 112041116 KU Šilutės Kredito Unija Narys

III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Žemės ūkio veikla Auginu galvijų prieauglį, kurį realizuoju įvairiems supirkėjams 1997-01-01
Žemės ūkio veikla Laikau karves, kurių pieną realiozuoju AB"Rokiškio sūris" 2008-01-01

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 112041116 KU Šilutės Kredito Unija Narys

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) VŠĮ klaipėdos Jūrininkų Ligoninės Psichiatrijos Departamentas Buvusi darbovietė, galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje.
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Aldona Merliūnienė Sutuoktinis dirba VŠĮ Klaipėdos Jūrininkų Ligoninės Psichiatrijos Departamente