2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Gintaras    Verbus

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 6


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: GINTARAS VERBUS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: UAB Tamro vaistinė
Visos darbovietės, pareigos: Vaistinės vedėjas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Angelė
Pavardė: Verbuvienė
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB Tamro vaistinė, vedėja
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177416336 UAB "Sveikatos darna" Akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 1221215434 AB TEO LT Akcininkas

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Angelė Verbuvienė Sutuoktinė, Dirba UAB Tamro vaistinė, vaistinės vedėja- Farmacinės veiklos vadovė