2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Vytautas    Laurinaitis

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 2


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VYTAUTAS LAURINAITIS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS
Visos darbovietės, pareigos: VAINUTO VIDURINĖ MOKYKLA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: BRONISLAVA
Pavardė: LAURINAITIENĖ
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB GELSVĖS VAISTINĖ DIREKTORĖ
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177491755 ASO VAINUTO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖ VADOVAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 17715675 UAB GELSVĖS VAISTINĖ AKCININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300046043 ASO LAMATOS ŽEMĖ VALDYBOS NARYS

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 177491755 ASO VAINUYO SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖ pirmininkas
Narystė, pareigos 300046043 ASO LAMATOS ŽEMĖ asociacijos valdybos narys
Narystė, pareigos 17715675 UAB GELSVĖS VAISTINĖ sutuoktinė akcininkė, bendrovės direktore

V. GAUTOS DOVANOS
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) iš juridinių ar fizinių asmenų gautos dovanos:
Tipas Dovanojusio fizinio asmens vardas, pavardė; dovanojusio juridinio asmens pavadinimas Dovanos aprašymas Dovanos gavimo data Dovanos vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Dovana iš artimų asmenų, jeigu dovanos vertė didesnė negu 50 Bazinių socialinių išmokų (anksčiau - MGL) ZUZANA STANCIKIENĖ DOVANOTAS GYVENAMAS NAMAS SU ŪKINIAIS PASTATAIS 2010-01-27 004

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paskola PASKOLOS SUTEIKIMAS 2010-04-15 PASKOLOS GAVIMAS UAB GELSVĖS VAISTINĖ 005

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys UAB VALNA SAVIVALDYBĖS PRIIMAMI SPRENDIMAI MOKINIŲ MAITINIMOP KLAUSIMAIS