2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Arvydas    Jakas

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Liberalų ir centro sąjunga
numeris sąraše: 1


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ARVYDAS JAKAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS, LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGOS ŠILUTĖS SKYRIAUS PIRMININKAS
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: VILMA
Pavardė: JAKIENĖ
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB AGA DIREKTORĖ
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 112041116 KREDITO UNIJA NARYS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 301952536 ŠILUTĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJA NARYS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 190679146 LIETUVOS RAUDONOJO KYRŽIAUS DRAUGIJA NARYS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 293222050 LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS ŠILUTĖS SKYRIUS NARYS

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 190679146 LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJA ŠILUTĖS SKYRIAUS PIRMININKAS
Narystė, pareigos 140866061 UAB AGA ŽMONA VILMA JAKIENĖ DIREKTORĖ
Narystė, pareigos 301952536 ŠILUTĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ASO PREZIDENTAS

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paskola PASKOLA 2010-01-05 PASKLOS GAVIMAS FIZINIS ASMUO 009 300000 trys šimtai tūkstančių litų
Paskola PASKOLA 2010-07-08 PASKOLOS GAVIMAS KREDITO UNIJA 008 172640 šimtas septyniasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt litų
Paskola PASKOLA 2010-04-14 PASKOLOS GAVIMAS KREDITO UNIJA 012 517920 penki šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt litų