2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Danguolė    Karnylienė

Savivaldybė: Jonavos rajono (Nr. 10)
Iškėlė: Politinė partija "Profesinių sąjungų centras"
numeris sąraše: 14


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: DANGUOLĖ KARNYLIENĖ
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Jonavos rajono savivaldybės administracijos Užusalių seniūnija
Visos darbovietės, pareigos: seniūno pavaduotoja

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Romas
Pavardė: Karnyla
Darbovietė (-ės), pareigos: VĮ Kauno aerouostas, ugniagesys - gelbėtojas
VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys Liudmila Narkevičienė motina dirba Jonavos raj. savivaldybės administracijos Užusalių sen., galimas deklaruojančio dalyvavimas priimant sprendimus tarnyboje