2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

JURGIS GEDIMINAS    RIMDEIKA

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 23


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JURGIS GEDIMINAS RIMDEIKA
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Angėlė
Pavardė: Rimdeikienė
Darbovietė (-ės), pareigos: Duomenų nėra
VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys Danas Rimdeika
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Angėlė Rimdeikienė