2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

ALGIRDAS    BELEVIČIUS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 17


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ALGIRDAS BELEVIČIUS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Galina
Pavardė: Belevičienė
Darbovietė (-ės), pareigos: mirusi 2006 m.
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 124154367 UAB "Adastrum" direktorius, akcininkas 100 proc.
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300059037 UAB "Orgalitas" generalinis direktorius, akcininkas 14 proc.
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 124720242 UAB "Algiada" direktorius, akcininkas 100 proc.

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 124154367 UAB "Adastrum" akcininkas, direktorius, viešasis maitinimas
Narystė, pareigos 300059037 UAB "Orgalitas" akcininkas, generalinis direktorius, trašų gamyba
Narystė, pareigos 124720242 UAB "Algiada" akcininkas, direktorius, viešasis maitinimas