2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

ALGIMANTAS    ZAREMBA

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 6


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ALGIMANTAS ZAREMBA
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Lietuvos elektros energijos gamintojų asocijacija, prezidentas. UAB "Vilniaus energija", elektros energetikos projektų vadovas
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Janina
Pavardė: Zarembienė
Darbovietė (-ės), pareigos: AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, logistikos skyriaus vadybininkė
VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paskola paskola 2010-06-01 paskolos gavimas fizinis asmuo 003 30000 trisdešimt tūkstančių litų
Pirkimas - pardavimas butas 2010-12-27 pardavimas fizinis asmuo 008 169100 šimtas šešiasdešimt devyni tūkstančiai šimtas litų
Pirkimas - pardavimas santechnikos prekės 2010-07-02 pirkimas UAB CELSIS 001 4144 keturi tūkstančiai šimtas keturiasdešimt keturi litai
Pirkimas - pardavimas langų gamyba 2010-06-30 pirkimas UAB SUMEDA 002 7610 septyni tūkstančiai šeši šimtai dešimt litų
Pirkimas - pardavimas grindų danga 2010-06-11 pirkimas UAB "LISPIMEKS dangos" 002 8246 aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt šeši litai

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Janina Zarembienė sutuoktinė dirba AB Lietuvos radijo ir televizijos centre, galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus taryboje
Artimi deklaruojančiojo asmenys Mindaugas Zaremba sūnus, dirba UAB "Capital city" ir UAB "Kernel capital", galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus taryboje
Artimi deklaruojančiojo asmenys Vitalija Zarembaitė dukra, dirba BARCLAYS technology centre, galimas deklaruojančiojo dalyvavimas priimant sprendimus taryboje