2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

JONAS    PINSKUS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 2


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JONAS PINSKUS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: LR Seimas, narys
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Živilė
Pavardė: Pinskuvienė
Darbovietė (-ės), pareigos: UADBB "Draudėjų pagalbos centras" direktoriaus pavaduotoja
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 302551069 UADBB Draudėjų pagalbos centras akcininkė Živilė Pinskuvienė
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 178322249 UAB Danielita akcininkė Živilė Pinskuvienė

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Živilė Pinskuvienė sutuoktinė UAB Danielita akcininkė, galimas deklaruojančių dalyvavimas priimant sprendimus taryboje
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) Živilė Pinskuvienė sutuoktinė UADBB Draudėjų pagalbos centras akcininkė, galimas deklaruojančių dalyvavimas priimant sprendimus taryboje
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys Marija Gudonienė uošvė UAB Dovydo transportas direktorė, galimas deklaruojančių dalyvavimas priimant sprendimus taryboje