2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

VALENTINAS    MORKŪNAS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 18


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VALENTINAS MORKŪNAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Vilniaus m. savivaldybės administracijos Viršuliškių seniūnija, seniūno pavaduotojas
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Jūratė
Pavardė: Morkūnienė
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB „Impres teva", administratorė
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 2045765 IĮ, MORKŪNO PRIVATI ĮMONĖ VIESULA SAVININKAS, NUO 1998 M. ĮMONĖ VEIKLOS NEVYKDO

III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Komercinė ar gamybinė veikla ĮMONĖ NUO 1998 M. VEIKLOS NEVYKDO 1991-02-28

VI. NEATLYGINTINAI SUTEIKTOS PASLAUGOS AR APMOKĖTOS IŠLAIDOS
Deklaruojančiam asmeniui ir jo sutuoktiniui (sugyventiniui, partneriui) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) juridinių ar fizinių asmenų neatlygintinai suteiktos paslaugos arba apmokėtos išlaidos jo ar sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) gautoms paslaugoms ar kitokio pobūdžio reikmėms:
Tipas Paslaugą suteikusio ar apmokėjusio išlaidas fizinio ar juridinio asmens vardas, pavardė ar pavadinimas Paslaugos ar apmokėtų išlaidų aprašymas Paslaugos gavimo data Paslaugos vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Kitų asmenų (išskyrus artimus asmenis) neatlygintinai suteikta paslauga ar apmokėtos išlaidos, jei jų vertė (dydis) viršija 5 Bazines socialines išmokas (anksčiau - MGL) FIZINIS ASMUO KELIONĖS IŠLAIDOS Į EUROPOS PARLAMENTĄ 2010-10-18 001

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Pirkimas - pardavimas BUTAS 2010-08-20 PIRKIMAS UAB VILMESTOS PROJEKTAI 008
Pirkimas - pardavimas ŽEMĖS SKLYPAS 2010-07-27 PARDAVIMAS FIZINIAI ASMENYS 010