2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

AUDRIUS    SKAISTYS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 14


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1974-04-13
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei." Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis teisės mokslų magistras Mykolo Romerio universitetas (Teisės universitetas) teisininkas 1998
Teisės bakalauras Lietuvos policijos akademija teisininkas 1995
Vidurinis Vilniaus 43 (Ryto) vidurinė mokykla 1992

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Teisės mokslų magistras , vardą Teisės krypties doktorantas

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, lenkų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, buvau Tėvynės Sąjungos narys.
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuras., Eurointegracinis patarėjas.
17. Visuomeninė veikla Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Centro valdybos narys, Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) garbės narys.
18. Pomėgiai karybos istorija, sportas, menas, kinas, teatras.
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Gintarė
20. Vaikų vardai (pavardės) Henrieta

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Jau 15 metų darbuojuosi valstybei, teisinio darbo stažas – 12 metų, pedagoginio (dėstymo universitete) – 2 metai. Esu apdovanotas „Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių”, „Sausio 13-osios”, „Šaulių žvaigždės”, „3-ojo laipsnio už nuopelnus Šaulių sąjungai”, „Parlamento gynėjo”, „3-ojo laipsnio Specialiųjų tyrimų tarnybos garbės ženklo”, „Stojimo į NATO”, „Už tarnystę Tėvynei“ medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais.