2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Vladimiras    Kornijevskis

Savivaldybė: Jonavos rajono (Nr. 10)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 21


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1965-12-22
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Ruklos mstl.
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei." Ne
10. Gimimo vieta Siktivkaro m., Komi Respublika, Rusija
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Nebaigtas aukštasis Lietuvos kūno kultūros akademija treniravimosi sistemos 2010
Profesinis V.Pavilionienės buhalterijos studijos buhalteris 2002
Profesinis Vladivostoko jūreivininkystės mokykla tarptautinės klasės jūreivis 1988
Profesinis Vilniaus 26-oji geležinkeliečių mokykla šilumvežių šaltkalvis 1984
Vidurinis Utenos 3-oji vid. mokykla 1983

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga "Apskritas stalas", projektų vadovas
17. Visuomeninė veikla Asociacijos "Ruklos vaikų beisbolo lyga" prezidentas.Asociacijos 'Ruklos bendruomenė" valdybos pirmininkas, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjungos "Apskritas stalas" pirmininkas, Lietuvos neformalaus ugdymo asociacijos narys, Jonavos jaunimo reikalų tarybos narys, Lietuvos beisbolo asociacijos preziudiumo narys, Jonavos raj. sav. vietos veiklos grupės revizoroius.
18. Pomėgiai Darbas su jaunais žmonėmis, sportas, medžio drožimo darbai, kelionės, kultūra , teatras, politika, statybinių medžiagų rinka.
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jadvyga
20. Vaikų vardai (pavardės) Dainius, Laimis, Paulina

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Per paskutinius dešimt metų esu aktyviai įsiliejęs į Jonavos rajone bei Lietuvoje vykstančius visuomeninius procesus, organizacijų veiklas.Būdamas Jonavos raj. sav. vietos veiklos startegijos ruošimo grupėje susipažinau su aktualijomis, kurios slegia Jonavos raj. seniūnijas. Esu susipažinęs su jaunimo politikos struktūromis, eidamas Jonavos raj. jaunimo organizacijų sąjungos pirmininko pareigas, turiu konkrečių minčių, kaip reikėtų formuoti regioninę jaunimo politiką. Esu "Jonavos raj. jaunimo politikos koncepcijos" kūrimo darbo grupės narys. Turiu savo požiūrį dabartinės Jonavos tarybos darbo ir žinau, ką galėčiau padaryti, būdamas tarybos nariu. Aktyvus dalyvavimas veiklose suteikia man galimybę būti susipažinusiam su Jonavos raj. gyventojų poreikiais kaip mieste taip ir kaime.