2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

SAULIUS    STANKEVIČIUS

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 1


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: SAULIUS STANKEVIČIUS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS
Visos darbovietės, pareigos: UAB "NEMUNO VIEŠBUTIS"-DIREKTORIUS; UAB "NERINGOS KELIAS"-DIREKTORIUS; UAB "SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS"-DIREKTORIUS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: VIDA
Pavardė: STANKEVIČIENĖ
Darbovietė (-ės), pareigos: UAB "SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS"-DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA; UAB " NERINGOS KELIAS"-APSKAITININKĖ
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177322837 UAB SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS AKCININKAS,DIREKTORIUS,VALDYBOS PIRMININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177330937 UAB NERINGOS KELIAS DIREKTORIUS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177206131 UAB NEMUNO VIEŠBUTIS DIREKTORIUS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300021780 UAB TS PROJECTS AKCININKAS,VALDYBOS PIRMININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300563051 ASOCIACIJA "PAMARIO DELTA" STEIGĖJAS,PIRMININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 177408421 UAB STATYBŲ VALDYMO SPRENDIMAI VALDYBOS PIRMININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 302303796 UAB ŠILUTĖS LOMBARDAS AKCININKAS

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paskola PASKOLA SAULIUS STANKEVIČIUS ROMUALDAS STANKEVIČIUS 007

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) VIDA STANKEVIČIENĖ NEŽINAU
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys UAB NEMUNO VIEŠBUTIS PASLAUGŲ PIRKIMAI
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys UAB TS PROJECTS PASLAUGŲ PIRKIMAI
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys UAB NERINGOS KELIAS PASLAUGŲ PIRKIMAI
Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys UAB STATYBŲ VALDYMO SPRENDIMAI PASLAUGŲ PIRKIMAI