2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

KĘSTUTIS    TURONIS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)

Išsikėlęs kandidatas

Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1940-08-26
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei." Taip
Jeigu į 9 p. klausimą atsakėte „Taip“ ir norite papildomai apie tai paaiškinti, tai įrašykite čia:
2008 m. vasario mėn. tamsu paros metu važiavau namo. Savo automobiliu partrenkiau žmogų: asmuo buvo neblaivus, be atšvaitu, gatvė neapšviesta. Teismas pripažino mane kaltu. Teismo nutartis įvykdyta laiku.

10. Gimimo vieta Noškūnų km., Varėnos raj.
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis VU, Gamtos mokslų fakultetas Geografija, hidrologija 1969


13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, anglų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys 2001 - 2003

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos pensininkas
17. Visuomeninė veikla Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos aplinkos apsaugos visuomeninės komisijos pirmininko pavaduotojas. Karoliniškių bendruomenės pirmininkas. Laikraščio "Žaliasis pasaulis" redakcinės bei konsultacinės tarybos narys. Sąjūdžio "Vilniaus metro" narys. Medardo Čiobato 3-iojo amžiaus universiteto, turizmo fakulteto klausytojas, kelionių organizatorius.
18. Pomėgiai Kelionės, grybavimas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vidutė
20. Vaikų vardai (pavardės) Vytautas, Akvilė, Ringailė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Apdovanotas atminimo ženklu "Už nuopelnus Vilniaus savivaldai", atminimo ženklu "Už nuopelnus išvedant Rusijos kariuomenę iš Lietuvos"