2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

JONAS    GAVELIS

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicija
numeris sąraše: 36

Išsikėlęs kandidatas

Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JONAS GAVELIS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: UAB JOGA-PROJEKTAI, DIREKTORIUS;UAB GNG T-SHIRTS, RINKODAROS VADOVAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: ŽYDRĖ
Pavardė: GAVELIENĖ
Darbovietė (-ės), pareigos: LPF SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA, SOCIALINĖ DARBUOTOJA
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300583552 UAB VOX JURIS AKCININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 302456016 UAB GNG T-SHIRTS AKCININKAS
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 300616600 UAB JOGA PROJEKTAI AKCININKAS

III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Komercinė ar gamybinė veikla KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLA PAGAL VERSLO LIUDIJIMĄ 2010-02-10

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 124208142 ASOCIACIJA EUROPOS JUDĖJIMAS LIETUVOJE NARYS
Narystė, pareigos 195764579 ASOCIACIJA, VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA "ATVIRAS KODAS LIETUVAI" NARYS IR DABARTINIS PREZIDENTAS

VII. SANDORIAI
Informacija apie deklaruojančio asmens ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (iki Deklaracijos pildymo datos) sudarytus vienšalius, dvišalius ir daugiašalius sandorius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, jeigu sandorio vertė didesnė negu 20 Bazinių socialinių išmokų (ankščiau - MGL):
Tipas Sandorio objektas(-ai) Sandorio sudarymo data Asmens atliktas veiksmas (pirkimas, pardavimas, paskolos gavimas ar kt.) Fizinio ar juridinio asmens (sandorio šalies (-ių)) vardas, pavardė ar pavadinimas Sandorio vertės(litais) kodas Suma skaičiais Suma žodžiais
Paslauga KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2010-10-29 PASLAUGŲ SUTEIKIMAS UAB ANOMALY STUDIOS 002
Paslauga KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2010-03-10 PASLAUGŲ SUTEIKIMAS UAB INOVA BALTIC 002
Paslauga KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 2010-02-26 PASLAUGŲ SUTEIKIMAS UAB INOVA BALTIC 002
Pirkimas - pardavimas KELIONĖ 2010-08-11 PIRKIMAS UAB LITAMICUS 001

VIII. FIZINIAI AR JURIDINIAI ASMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Deklaruojančio asmens artimi ar kiti jam žinomi asmenys, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas deklaruojančiajam einant pareigas valstybinėje tarnyboje:
Tipas Fizinio asmens vardas, pavardė; Juridinio asmens pavadinimas Galimo interesų konflikto pagrindas
Artimi deklaruojančiojo asmenys ARVYDAS PAUKŠTYS, UAB TELTONIKA PUSBROLIS
Deklaruojančio asmens sutuoktinis (sugyventinis, partneris) ŽYDRĖ GAVELIENĖ, SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA DIRBA