2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

NIJOLĖ    SMILGIENĖ

Savivaldybė: Marijampolės (Nr. 25)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 22


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: NIJOLĖ SMILGIENĖ
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Marijampolės savivaldybės administracija, Sasnavos seniūnijos seniūnė
Visos darbovietės, pareigos: Duomenų nėra

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Rimutis
Pavardė: Smilgis
Darbovietė (-ės), pareigos: nedirba
II. DALYVAVIMAS JURIDINIUOSE ASMENYSE
Duomenys apie juridinį asmenį, kurio dalyvis yra deklaruojantis asmuo ar jo sutuoktinis (sugyventinis, partneris), bei šio asmens dalyvavimo būdas (akcininkas, dalininkas ir pan.):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Dalyvavimo būdas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 220551550 AB Lietuvos energija akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 110870933 AB Lietuvos elektrinė akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 135617457 UAB Gelžbetonio atramų gamykla akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 110073154 AB Elektros viešbutis akcininkas
Dalyvavimas juridiniuose asmenyse 158995882 UAB Kruonio HAE statyba akcininkas

III. INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) individuali veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti (gauna) pajamų ar kitokios ekonominės naudos:
Tipas Veiklos apibūdinimas Veiklos pradžios data
Žemės ūkio veikla Žemės ūkio veikla asmeniniame ūkyje ūkininko ūkis 2006-01-01

IV. NARYSTĖ, PAREIGOS ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE, ASOCIACIJOSE AR FONDUOSE
Deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose (išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose):
Tipas Juridinio asmens kodas registre Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas Narystė, pareigos, veiklos apibūdinimas
Narystė, pareigos 300505112 Sūduvos seniūnų klubas narė, bendradarbiavimas tarp apskrities seniūnų
Narystė, pareigos 188777932 Sūduvos vietos veiklos grupė valdybos narė
Narystė, pareigos 135781780 Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija narė, bendradarbiavimas tarp Lietuvos seniūnų