2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

AURIMAS    GUDAS

Savivaldybė: Visagino (Nr. 59)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 9


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1981-06-02
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Visaginas
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei." Ne
10. Gimimo vieta Panevėžys
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis universitetinis magistro kvalifikacinis laipsnis Mykolo Romerio universitetas Strateginio valdymo ir politikos fakultetas Darnaus vystymosi vadyba ir administravimas
Aukštasis universitetinis bakalauro kvalifikacinis laipsnis Vilniaus Pedagoginis Universitetas Muzikos mokytojas 2007
Aukštesnysis Vilniaus J.Tallat-Kelpšos konservatorija Muzikos mokyklos klarneto mokytojo, muzikinio kolektyvo vadovo, orkestro (kamerinio ansamblio) artisto kvalifikacija 2005
Vidurinis Panevėžio konservatorija Nenurodė 1999


13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų, vokiečių

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partija
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Visagino kultūros centras, mėgėjų meno kolektyvo vadovas
17. Visuomeninė veikla Meno atlikėjų asociacijos "Samanyčia" pirmininkas, LSDJS Visagino skyriaus pirmininkas
18. Pomėgiai Muzika, sportas, automobilių sportas, kinas, kelionės
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ieva
20. Vaikų vardai (pavardės) Augustas (5 m.), Aušrinė (7 mėn.)

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Dalyvauju jaunimo veikloje, Visagino kultūros centro rengiamuose renginiuose kaip organizatorius ir kaip atlikėjas. Domiuosi lietuvių liaudies tradiciniu muzikavimu - etnomuzikavimo kursuose išmokau groti Labanoro dūda ir 2010 m. kartu su folkloro ansambliu "Krusnė" dalyvavau, kaip tradicinės muzikos atlikėjas, tarptautiniame tautų kultūrų festivalyje Rezeknės m., Latvijos resp., moku dirbti komandoje, savarankiškai organizuoti ir vesti renginius, dalyvauju ir rengiu bendrus projektus kartu su Visagino kultūros centro kolektyvais, nevyriausybinėmis organizacijomis, esu komunikabilus ir atsakingas žmogus.