2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

ROMUALDAS    GADLIAUSKAS

Savivaldybė: Švenčionių rajono (Nr. 49)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 12


Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ROMUALDAS GADLIAUSKAS
Darbovietė ir pareigos valstybinėje tarnyboje: Duomenų nėra
Visos darbovietės, pareigos: Pabradės "Ryto" gimnazija, mokytojas, Molėtų raj., Balninkų vid. m-kla, mokytojas

Deklaruojančio asmens sutuoktinis (partneris):
Vardas: Tatjana
Pavardė: Gadliauskienė
Darbovietė (-ės), pareigos: Pabradės vaikų globos namai, socialinio darbuotojo padėjėja, virėja, Švenčionių rajono visuomeninio maitinimo susivienijimas, virėja