2011 m. vasario 27 d. savivaldybių tarybų rinkimai

EVALDAS    PETRAUSKAS

Savivaldybė: Palangos (Nr. 31)

Išsikėlęs kandidatas

Politinių partijų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1967-09-04
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Palanga
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 35 straipsnio 12 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 90 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos nesuderinamos su tos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartis, pareigomis, su tos savivaldybės biudžetinės įstaigos vadovo pareigomis, tos savivaldybės viešosios įstaigos, tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
89 str. 1 d. „Kiekvienas kandidatas turi viešai paskelbti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu (sprendimu) bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo. Apie tai jis nurodo kandidato į savivaldybės tarybos narius anketoje, nesvarbu, ar teistumas pasibaigęs ar panaikintas. Rinkimų komisijos leidžiamame kandidato plakate ar plakate su kandidatų sąrašu, prie kandidato pavardės turi būti pažymėta: „Teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos“. Tai pažymėti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei." Taip
Jeigu į 9 p. klausimą atsakėte „Taip“ ir norite papildomai apie tai paaiškinti, tai įrašykite čia:
Aš buvau įtartas tuo, kad teisės aktų nustatytu laiku nepateikiau VMI deklaracijos apie savo pajamas, turtą po to, kai ši valstybės institucija raštu priminė apie pareigą pateikti deklaraciją. Teismas 2004-11-26 nuosprendžiu nusprendė mane pripažinti kaltu, padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatyta LR BK 221 str. 1 d. ir nubausti 7 MGL (875 Lt) dydžio bauda, nustatant 2 mėn. baudos sumokėjimo terminą. Bauda buvo sumokėta.

10. Gimimo vieta Lietuva
11. Tautybė lietuvis

13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tautinė partija Lietuvos kelias
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Palangos kredito unija, Administracijos vadovo pavaduotojas
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai sportas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Reda Petrauskienė
20. Vaikų vardai (pavardės) Vygantas Petrauskas, Greta Petrauskaitė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė