Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tautos prisikėlimo partija

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867230316
Elektroninio pašto adresas: bustine@prisikelimopartija.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: DANGUOLĖ DAUBARIENĖ
Telefonas: 869802282
El. paštas: danguole.daubariene@juris.lt
Dalyvių sąrašas