2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

AUŠRA    MALDEIKIENĖ

Iškėlė: Pilietinės demokratijos partija
numeris sąraše: 5

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1958-06-04
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Palanga
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas religijos mokslų magistrė 2007
Aukštasis Maskvos M. Lomonosovo universitetas ekonomistė, politinės ekonomijos dėstytoja 1982

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Daktarė, socialinių mokslų (ekonomika)
13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų, prancūzų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nepartinė
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus universitetas, matematikos ir informatikos fakultetas, docentė
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai Skaitymas, muzika
19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Eugenijis
20. Vaikų vardai (pavardės) Matas, Mykolas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė