2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ALGIRDAS    PALECKIS

Iškėlė: "FRONTO" PARTIJA
numeris sąraše: 1

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 775253,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 0,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 0,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0,00 Lt
V. Gautos paskolos: 461237,00 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
22286,63 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
4934,00 Lt