2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1969-12-14
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Profesinis Vilniaus m. 47-oji profesinė technikos mokykla Fotografas 1988
Vidurinis 43-oji Vilniaus m. vidurinė mokykla Nenurodė 1987


13. Kokias užsienio kalbas mokate lietuvių, rusų, anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Krikščionių - konservatorių socialinė sąjunga
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Mobile Aurto Service Baltic", direktorius
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai sportas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Loreta Dambrauskienė
20. Vaikų vardai (pavardės) Marta Dambrauskaitė, Jokūbas Dambrauskas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė