2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1971-06-21
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Kaunas
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Kauno technologijos universitetas viešasis administravimas 1999
Aukštasis Vytauto Didžiojo universitetas teologija 1997

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Viešojo administravimo magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, lenkų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, LTJS ,,JL''
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB ,,Kauno gatvių apšvietimas'', inžinierius
17. Visuomeninė veikla Šiaurės Atlanto sutarties bendrijos LATA valdybos narys
18. Pomėgiai džiazas, turizmas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jūratė
20. Vaikų vardai (pavardės) Daumantas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė