2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1985-11-26
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Panevėžys
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis (magistratūros I kursas) Vilniaus universitetas Tarptautiniai santykiai ir diplomatija 2010
Aukštasis Vytauto didžiojo universitetas Istorija ir viešojo administravimo gretutinė specialybė 2008
Vidurinis Panevėžio V. Žemkalnio gimnazija Nenurodė 2004


13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, ispanų, lenkų, lotynų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo kancelerija, LR seimo nario padėjėja
17. Visuomeninė veikla Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkė (II kadencijos), Kauno jaunimo reikalų Tarybos narė, (komisija prie Kauno m. savivaldybės), Moterų politikių klubo "Milda" narė, "Piliečių santalkos" narė, VDU akademinio klubo "Studentų Santara" narė (2007 - 2008 metais), VDU Studentų atstovybės Fakultetų atstovų susirinkimo narė (II kadencijos: 2007 2008 m.), 2005 - 2007 m. Kauno jaunimo organizacijų sąjungos "Apskritasis stalas" valdybos narė, 2005 m. Lietuvos Atlanto Sutarties Bendrijos Jaunimo Tarybos steigėja ir 2006 valdybos narė
18. Pomėgiai tautiniai šokiai, žirgai, knygų skaitymas, klasikinė muzika, tarptautinė veikla, kelionės
19. Šeiminė padėtis netekėjusi


21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Asmeninės savybės: esu savarankiška, motyvuota, kupina idėjų, siekianti užsibrėžtų tikslų, diplomatiška, imli naujovėms asmenybė. Mėgstu organizacinį darbą bei atsakingai žiūriu į savo prisiimtus įsipareigojimus. Pasiruošusi įgyvendidnti naujas idėjas savarankiškai ir komandoje, nuolat domiuosi Lietuvos ir pasaulio aktualijomis. Niekada neapsiriboju tuo, kiek žinau ar moku - nuolat siekiu tobulėjimo.