2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1974-04-16
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Klaipėda
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Klaipėda
11. Tautybė lietuvis

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nuo 2000 m. - politinės partijos ,,Lietuvos krikščionys demokratai'', o nuo 2008 m. - TS-LKD narys
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Živilė
20. Vaikų vardai (pavardės) Lukas, Laurynas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė