2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1963-05-27
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė Nenurodė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Vidurinis Vilniaus 35 vid. m-kla
Aukštasis Vilniaus Universitetas ekonomistas 1987
Aukštesnysis Vilniaus 31 technikos m-kla šaltkalvis 1982

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, ispanų, rusų, lenkų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvių tautininkų sąjungos
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos PĮ "in via" vadybininkas
17. Visuomeninė veikla Lietuvos- Švedijos draugijos Vilniuje narys, Tarptautinių jaunimo rūmų (Vilniaus padalinio narys, Gidų ir kelionių vadovų profesinės sąjungos "Solidarumas" pirmininkas
19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs
20. Vaikų vardai (pavardės) Povilas Vincentas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė