2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1963-09-29
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas istorikas 1989
Aukštesnysis Vilniaus 21-oji technikos mokykla šaltkalvis įrankininkas 1982
Vidurinis Vilniaus 34-oji (dabar 13-osios) vid. mokykla Nenurodė 1981

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktaras , vardą Docentas

13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų, lenkų, prancūzų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
LRS, seimo narys 2008 - 2012

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas
17. Visuomeninė veikla Nenurodė
18. Pomėgiai fotografavimas, kalnų turizmas, publicistika
19. Šeiminė padėtis Išsiskyręs


21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė