2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1960-09-09
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Panevėžio raj., Raguva
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas žurnalistas 1986


13. Kokias užsienio kalbas mokate lietuvių, anglų, rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščioniai demokratai
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos LR Seimo kanceliarija, LR Seimo nario padėjėjas sekretorius
17. Visuomeninė veikla Lietuvos etninės kultūros draugija, Lietuvai pagražinti draugija
18. Pomėgiai poezija, krepšinis, šachmatai, filosofija
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Žydrūnė
20. Vaikų vardai (pavardės) Austėja, Alantas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė