2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1973-05-22
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Nenurodė
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas teisininkas 1996

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Socialinių m. (teisės) daktaras , vardą Docentas

13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) nuo 1995 iki 2001

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Vilniaus m. savivaldybės taryba, tarybos narys 2001 - 2003

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vilniaus universitetas, teisės fakulteto docentas - tarptautinės ir ES teisės katedros vedėjas
17. Visuomeninė veikla Lietuvos Atlanto sutarties bendrijos garbės narys, žmogaus teisių, Tibeto ir Čečenijos laisvės remėjas
18. Pomėgiai skaitymas, publicistika, straipnių rašymas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Skirgailė
20. Vaikų vardai (pavardės) Justas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
esu Nuolatinio arbitražo teismo narys nuo Lietuvos Respublikos, nuo 1998 m. krašto apsaugos ministro patarėjas teisininkas