2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1971-08-01
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Vilnius
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus universitetas tarptautiniai santykiai 1994
Aukštasis Vilniaus universitetas ekonominė kibernetika 1994

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį socialinių mokslų daktaras , vardą Docentas

13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos krikščionių demokratų partijos
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos bankas, ekonomikos departamento direktorius
17. Visuomeninė veikla Transparency International Lietuvos skyriaus valdybos narys, Lietuvos Junior Achievement valdybos narys
18. Pomėgiai knygos, sportas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ieva
20. Vaikų vardai (pavardės) Ugnė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė