2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

5. Gimimo data 1962-08-13
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Nenurodė
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Klaipėda
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Lietuvos muzikos ir teatro akademija (buvusi Lietuvos konservatorija) Lietuvių kalba ir literatūra su papildoma teatro pedagogikos (režisūros) specialybė 1985

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktaras (filosofijos istorija), Socialinių mokslų daktaras
13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, prancūzų, italų, vokiečių, senovės graikų, lotynų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) nepriklausau jokiai partijai
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Vytauto Didžiojo universitetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius ir dekanas
17. Visuomeninė veikla Liberalios minties instituto valdybos pirmininkas, Sugiharos fondo Diplomatai už gyvybę valdybos narys, buvęs LTV laidos ,,Be pykčio'' autorius ir vedėjas, internetinių portalų autorius ir komentatorius
18. Pomėgiai muzika, teatras, nekomercinis kinas, olandų futbolas
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Jolanta


21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė