2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ALVYDAS    ŠEDŽIUS

Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 24

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1951-03-12
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Verduliukų k.
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Galintėnų k., Alytaus rajonas
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus inžinierių statybos institutas Automobilių transporto inžinierius - mechanikas 1973


13. Kokias užsienio kalbas mokate prancūzų, rusų, anglų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos narys

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos narys 1997 - 2003
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos narys 2009 -

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimo kancelerija, Seimo nario Edvardo Žakario padėjėjas - sekretorius
17. Visuomeninė veikla Šiaulių miesto sambo federacijos prezidentas, klubo "Demokratija ir darbas" prezidentas, Šiaulių "Rotary" klubo narys
18. Pomėgiai medžioklė, šokiai, žemdirbystė
19. Šeiminė padėtis vedęs
Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Natalija
20. Vaikų vardai (pavardės) Andrius Šedžius, Rūta Šedžiūtė - Bružienė

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nuo 1978 iki 1989 metų buvau KGB rezervo karinės įskaitos sąrašuose, karinis laipsnis - atsargos kapitonas