2009 m. birželio 7 d. rinkimai į Europos Parlamentą

ONA    BALEVIČIŪTĖ

Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 21

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

5. Gimimo data 1954-11-26
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Alytus
8. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 37 straipsnio 2 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
8.2 Ar esate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą profesinės karo tarnybos karys arba statutinės institucijos ir įstaigos pareigūnas ar asmuo, kuris pagal specialius įstatymus ar statutus negali dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar turite kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę? Neturiu
8.3.2. Ar šioje valstybėje Jums teismo yra atimta balsavimo teisė (balsuoti ar būti kandidatu)? Ne
9. Pagal Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 93 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
9.1 Ar esate ne pagal savo kilmės valstybės narės užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitos valstybės specialiosiomis tarnybomis? Ne
9.2 Ar buvote per 10 paskutinių metų (tai yra po 1999 m. balandžio 3 d.) iki nustatytosios dienos įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo? Ne
10. Gimimo vieta Lazdijų rajonas, Noragėlių apyl., Mangaroto kaimas
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas Fizikos mokytoja 1977


13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų, lenkų
14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos socialdemokratų partijos
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nenurodė
17. Visuomeninė veikla Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos ir prezidiumo narė
18. Pomėgiai skaitymas, gėlių auginimas
19. Šeiminė padėtis netekėjusi


21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
Nenurodė